• کانون های آگهی و تبلیغات

ردیف نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
476 کانون آگهی و تبلیغات دوستان دریا - (مدیرمسئول: شایسته بابایی )
475 کانون آگهی و تبلیغات رستاک - (مدیرمسئول: فرزانه آرمات )
474 کانون آگهی و تبلیغات پیام قشم - (مدیرمسئول: مهدی سلیم پور )
473 کانون آگهی و تبلیغات آوام - (مدیرمسئول: احمد باقر پور )
472 کانون آگهی و تبلیغات آوای درگهان - (مدیرمسئول: عبدالغفور دریانورد )
471 کانون آگهی و تبلیغات بلوط آبی - (مدیرمسئول: پونه حبیبی )
470 کانون آگهی و تبلیغات آبی - (مدیرمسئول:علی محمد استیلایی )
469 کانون آگهی و تبلیغات لبخند قشم - (مدیرمسئول: حمید مالمیر)
468 کانون آگهی و تبلیغات ریحان گرافیک - (مدیرمسئول: مرصاد پور ایمانی )
467 کانون آگهی و تبلیغات کاربن - (مدیرمسئول:حسین کریمی )
466 کانون آگهی و تبلیغات مکث - (مدیرمسئول: میلاد راهنما )
465 کانون آگهی و تبلیغات پارسیک - (مدیرمسئول: فروغ محمدی نیا )
464 کانون آگهی و تبلیغات جزیره - (مدیرمسئول: راضیه نخل پیما )
463 کانون آگهی و تبلیغات چلیپا - (مدیرمسئول: معصومه علی پور )
462 کانون آگهی و تبلیغات فکر آبی - (مدیرمسئول: فرزانه پور کرمانی )
461 کانون آگهی و تبلیغات دریچه - (مدیرمسئول: آمنه دیرستانی )
460 کانون آگهی و تبلیغات جنوب رسانه - (مدیرمسئول: معصومه صیفی)
459 کانون آگهی و تبلیغات طرح قشم - (مدیرمسئول: عیسی نحوی)
458 کانون آگهی و تبلیغات نیلوفر - (مدیرمسئول: صدیقه صدرالهی )
457 کانون آگهی و تبلیغات نیکان - (مدیرمسئول: سمیه صالحی پناه )
456 کانون آگهی و تبلیغات آبرنگ - (مدیرمسئول: سمانه حیدری )
455 کانون آگهی و تبلیغات ریتا - (مدیرمسئول: فرزانه آرمات)
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97